Language
Hotline: +49 170 - 2926725 info@agentur-schnur.de
Login

Jezik:  Deutsch  Hrvatski

VAŠA PREVODITELJSKA AGENCIJA MARTINA SCHNUR ŽELI VAM DOBRODOŠLICU !

Büro

Radujem se da Vas mogu pozdraviti na svojim internet stranicama!

Nakon iznenadne smrti mojeg oca, Martina Schnura, koji je kao dugogodišnji prevoditelj i tumač bio aktivan u okolici Rastatta, Gaggenaua, Baden-Badena i Gernsbacha, odlučila sam nastaviti dalje kao prevoditeljska agencija s iskustvom, profesionalno kompetentnim, sudski prisegnutim i javno imenovanim prevoditeljima i tumačima za bosanski, hrvatski i srpski jezik. Moji partneri i ja se unaprijed radujemo suradnji s Vama punoj međusobnog povjerenja.

Nudimo Vam sljedeće usluge:

  • Prijevode službenih dokumenata (javnih isprava),
  • Tehničke prijevode,
  • Medicinske prijevode,
  • Prijevode vlastito napisanih tekstova,
  • Korekcije,
  • Simultano i konsekutivno tumačenje (npr. vjenčanja i sl.)

P r i j e v o d i …

Javne isprave

(rodni list, vjenčani list, krsni list i sl.)

Svjedodžbe i diplome

(svjedodžbe osnovne škole, maturalne/završne svjedodžbe, svjedodžba o majstorskom ispitu, sveučilišne diplome svake vrste)

tekstovi koje sami napišete

(npr. oporuka ili punomoć)

Sudske presude

(o razvodu braka)

Potvrde o slobodnom bračnom stanju

Tehnički dokumenti

Medicinski dokumenti

Cijene:

Informacije o cijenama dobit ćete pravodobno  nakon slanja dokumenta.

Dostupnost:

Telefonski na slijedeći

tel. br.
0170-2926725  

Termini prema dogovoru!

Budite sigurni da će Vaši dokumenti biti obrađeni na visoko kvalitetan, pouzdan i profesionalan način unutar dogovorenog vremena!

VAŠE JEZIČNE PODUKE 'STUDIO ZA UČENJE KUPPENHEIM'

UCITI

Jezični tečajevi za odrasle i djecu

  • Njemački kao strani jezik (DaF)
  • Njemački privatne instrukcije

Njemački kao strani jezik:

Poduke preko privatnih lekcija se daju za sve razine od A1 do C2 – po želji također kao pripreme za sve ispite za TELC certifikat i Goethe certifikat.

Za jezičnu poduku godinama koristim udžbenike izdavačke kuće Schubert izdanja „Spektrum Deutsch“, koji kod mojih učenika njemačkog nailaze na odličan prijem.

Serija SPEKTRUM DEUTSCH (A1+, A2+, B1+) s obiljem tekstova i vježbi odgovara govornim i intelektualnim zahtjevima odraslih učenika u zemlji i inozemstvu. Dokazani metodički pristup autora i jasan, transparentan napredak podržavaju efektivno i svrhovito učenje. Udžbenici se orijentiraju na opise Općih europskih referentnih jezičnih okvira. Plus u naslovu upućuje na to da sadržaj u pojedinom području (npr. u rječniku ili kod upotrebe govornih struktura) ponekad nadilazi ciljeve učenja, sadržanih u referentnim okvirima za svaku jezičnu razinu. Osim toga postoje još drugi udžbenici Schubert izdanja za više razine.

Njemački privatne instrukcije:

Dajemo privatne instrukcije iz njemačkog za 1. – 6. razred, kao i za djecu s poteškoćama u čitanju i pravopisu.

********************************************************************************

Tečajevi su usklađeni prema pojedinačnim potrebama i tempu učenja učenika.
Koliko god je to moguće, prilagođavam se radnom vremenu mojih učenika.
Po želji je moguće dogovoriti i besplatni probni sat instrukcija.
Pridržavamo se pravila udaljenosti.

 

Cijene:

Ne postoje dugoročne ugovorne obveze. Naknade se određuju prema učestalosti satova i dužini poduke – gradacija cijena. 

Adresa

Übersetzungsagentur Schnur
Martina Schnur
Murgtalstraße 36
76456 Kuppenheim
Telefon: 0170 – 2926725
E-Mail: info@agentur-schnur.de

Formular za kontakte:

„Sva umjetnosti u jeziku sastoji se u tome da budemo razumljivi!“

Konfucije, kineski filozof (551-479 pr. Kr.), latinizirano ime Kongfuzi K'ung-fu-tzu, „Majstor Kong“, zapravo Kong Qiu, K'ung Ch'iu.

© ITService-AS